De inschrijving voor de Aaltjesrace is begonnen

Normal 7c5f774cd42252e03ecaed31d6edb082241fe460
12-01-2020 | 20:10

Vrijdagmiddag 12 juni 2020 (onder voorbehoud)
13:30 - 14:00 uur
Ontvangst en inschrijving teams. 

14:00 uur
Welkomstwoord. Aansluitend wedstrijdpalaver met schippers, bemanning en wedstrijdcommissie. Tijdens het palaver zal de wedstrijdbaan worden toegelicht en verdere afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld zeilvoering.

14:15 uur
U gaat aan boord van uw botter, instructie door de schipper aan de bemanning, daarna vertrek naar het wedstrijdveld.

15:00 uur
Start van de Botterrace

17:00 uur
Formeel einde van de Botterrace.

17:15 - 17:30 uur
Verwachte binnenkomst in de Vissers Haven en aanmeren.

Vrijdagavond 19 juni 2020 (onder voorbehoud)
17:30 - 18:30 uur
Gezellige naborrel met hapjes bij de vischafslag en Botterloods en prijsuitreiking Botterrace.

18:30 - 23:00 uur
Diverse kramen voorzien van Vis, Vlees en Friet, Live Muziek, Koffiebus en ijskar

23:00 uur
Afsluiting Aaltjesrace 2020.